Ökat urinprotein


10 minuter Författare: Lyubov Dobretsova 1282

 • Vad är protein och dess roll i kroppen?
 • Varför ökar nivån av protein i urinen??
 • Typer av proteinuri
 • Proteinuri symtom
 • Normer och diagnosmetoder
 • Korrigeringsmetoder
 • Relaterade videoklipp

Ökat protein i urinen, som på medicinskt språk låter som proteinuri, är ett av tecken på utvecklingen av patologi, vilket är associerat med nedsatt njurfunktion..

Emellertid anses en ihållande och signifikant ökning av laboratorieindikatorn vara ett tydligt symptom, medan en enstaka och mild ökning av värden inte betraktas som en avvikelse, men kräver klargörande av orsaken som ledde till det.

Det finns vissa standarder enligt vilka proteininnehållet i urinen bestäms, och för barn såväl som gravida kvinnor är de något högre än för personer som tillhör andra kategorier..

I den förra förklaras sådana egenskaper av den långvariga processen för njurbildning, och i den andra gruppen, av en ökning av belastningen på urinvägsorganen. I båda fallen är det nödvändigt att genomföra en fullständig undersökning för att utesluta förekomsten av patologier..

Vad är protein och dess roll i kroppen?

Protein, eller det så kallade proteinet (i den allmänna analysen av urin kallas det PRO), är huvudmaterialet som finns i alla komponenter i människokroppens struktur, exklusive hans biologiska vätskor. Med en högkvalitativ filtreringskapacitet av njurarna i den primära urinen, finns protein i minimala mängder.

Därefter uppträder återabsorption (återabsorption) av detta ämne i njurarna. Om en persons njurar är friska och den flytande delen av blodet (plasma, serum) inte innehåller för mycket protein, har sekundär urin, det vill säga den som utsöndras av kroppen, inte heller höga koncentrationer av det, eller det finns inget protein alls.

Anledningarna till att indikatorn stiger kan vara både fysiologiska och patologiska. Protein är involverat i de flesta processer i kroppen, men dess mest grundläggande funktioner är följande:

 • upprätthålla kolloidalt osmotiskt blodtryck;
 • bildandet av ett svar från immunsystemet på stimuli;
 • säkerställa genomförandet av intercellulär kommunikation och bildandet av nya celler;
 • skapande av bioaktiva ämnen som främjar biokemiska reaktioner i kroppen.

Allt ovan om proteinet indikerar vikten av denna komponent för människor, så den måste konsumeras i tillräckliga mängder. Men ett ökat innehåll är ett mycket farligt symptom som under inga omständigheter bör ignoreras..

Varför ökar nivån av protein i urinen??

Filtreringsmekanismen, som ett resultat av att urinbildningen sker, presenteras i form av njurglomeruli. Det är ett slags filter som försenar penetrationen av stora proteinmolekyler i den primära urinen. Detta innebär att proteiner med låg molekylvikt (upp till 20 000 Da) lätt passerar genom den glomerulära barriären, medan proteiner med hög molekylvikt (från 65 000 Da) inte har en sådan möjlighet..

De flesta proteinerna återabsorberas i blodomloppet genom de proximala njurarna, varför endast en liten mängd av dem utsöndras med urin. Normalt faller ungefär 20% av det utsöndrade proteinet på immunglobuliner med låg molekylvikt, och de återstående 80% delas lika av albumin och mukoproteiner som utsöndras i de distala tubulerna i njuren..

Typer av proteinuri

Som nämnts ovan är ett tillstånd där proteinhalten i urinen ökar inte alltid ett tecken på närvaron av patologi. Ganska ofta kan proteinuri diagnostiseras i vissa situationer på grund av fysiologiska faktorer. Enligt statistik noteras högt protein i urin hos 17 procent av befolkningen, men bara i 2 procent av fallen är det en signal om utvecklingen av en farlig sjukdom..

Funktionell

I de flesta situationer anses proteinuri vara godartad (funktionell). Denna avvikelse kan observeras i många fysiologiska tillstånd i människokroppen, till exempel:

 • påfrestning,
 • allergi,
 • feber,
 • uttorkning (uttorkning),
 • överdriven muskelbelastning,
 • infektionssjukdom i akut fas etc..

Ökningen i proteininnehåll beror i detta fall inte på nedsatt njurfunktion, och förlusten av den beskrivna substansen med den är liten. Postural (ortostatisk) proteinuri anses vara en av de typer av godartad proteinuri, när nivån av protein ökar först efter gång eller långvarig ställning och inte överskrider normen i horisontellt läge.

Som ett resultat, med postural proteinuri i urinanalysen för totalt protein som samlats på morgonen, kommer en ökning av koncentrationen inte att bestämmas, medan en studie av den dagliga volymen kommer att avslöja en ökning av denna indikator. Denna typ av fysiologiska abnormiteter observeras hos 3-5% av personer vars ålder inte överstiger 30 år..

Proteinnivåer kan öka på grund av överdriven proteinproduktion eller ökad njurfiltrering. I detta fall överstiger innehållet i det beskrivna ämnet som kommer in i filtratet tubabs reabsorptionskapacitet och utsöndras som ett resultat med urin.

Denna typ av proteinuri kallas "överflöd" och orsakas inte av njursjukdom. Det kan observeras med hemoglobinuri (hemoglobin i urinen) till följd av intravaskulär hemolys, myoglobinuri (med muskelskada), multipelt myelom och andra patologier i plasmaceller.

Med en sådan variation i proteinuria finns inte albumin i den utsöndrade vätskan, utan någon form av specifikt protein (till exempel hemolys - hemoglobin, Bens-Jones-protein - med myelom). För att upptäcka närvaron och bestämma egenskaperna hos ett specifikt protein utförs ett dagligt urintest.

Patologisk

En stor mängd protein som upptäcks av en laboratorieanalysator betyder ofta njursjukdom, och detta symptom observeras i nästan alla kränkningar av deras funktioner. Och som regel är det ett ständigt närvarande karakteristiskt symptom.
Enligt utvecklingsmekanismen klassificeras vanligtvis renal (renal) proteinuri i glomerulär och tubulär. Om faktorn som ökar proteinet i urinen är skada på basmembranets integritet kallas sådan proteinuri glomerulär (glomerulär).

Glomerulär

Det glomerulära basalmembranet är den huvudsakliga funktionella och anatomiska barriären som förhindrar passage av stora molekyler. Det är därför, när dess strukturella integritet kränks, kommer proteiner lätt in i det primära filtratet och utsöndras från kroppen..

Skada på källarmembranets integritet kan uppstå som en primär utvecklingspatologi (med idiopatisk membranös glomerulonefrit) och vara en sekundär typ av sjukdom, det vill säga en komplikation av den nuvarande sjukdomen. Ett vanligt exempel på det andra fallet är diabetisk nefropati, som har uppstått mot bakgrund av förvärring av diabetes mellitus..

Jämfört med tubulär proteinuri är glomerulär proteinuri en vanligare patologi. Sjukdomar som utvecklas på grund av kränkning av källarmembranets integritet och åtföljs av glomerulär proteinuri är följande:

 • lipoid nefros;
 • fokal segmental glomerulär skleros;
 • idiopatisk membranös glomerulonefrit och andra primära glomerulopatier.

Dessutom innehåller listan sekundära glomerulopatier, såsom:

 • diabetes;
 • post-streptokock glomerulonefrit;
 • bindvävssjukdomar och andra.

Denna typ är också typisk för njurskador orsakade av användning av ett visst antal läkemedel (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, penicialamin, litium, opiater, etc.). Men den vanligaste orsaken till dess förekomst är diabetes mellitus och den vanligaste komplikationen är diabetisk nefropati..

Den initiala graden av nefropati kännetecknas av en något ökad proteinutsöndring (30-300 mg / dag), som kallas mikroalbuminuri. Med den efterföljande utvecklingen av patologin frigörs mycket protein (makroalbuminuri). Beroende på svårighetsgraden av glomerulär proteinuri förändras också mängden utsöndrat ämne och dess innehåll i urinen kan överstiga 2 g per dag och ofta nå 5 g.

Rörformig

Vid överträdelse av återabsorptionen av protein i njurröret utvecklas tubulär proteinuri. I detta fall är förlusten av protein inte lika stor som med glomerulär och är inte mer än 2 g per dag. Tubulär proteinuri åtföljer sådana sjukdomar som:

 • Fanconis syndrom
 • urat nefropati;
 • hypertensiv nefroangioskleros;
 • förgiftning med kvicksilver och bly;
 • läkemedelsnropropati associerad med användningen av vissa icke-steroida antiinflammatoriska eller antibakteriella läkemedel.

Dessutom ökar koncentrationen av det beskrivna ämnet i inflammatoriska sjukdomar i urinvägarna (uretrit, cystit, pyelonefrit), njurcellscancer och urinvägsblåsor. Men den vanligaste orsaken till tubulär proteinuri anses vara högt blodtryck och den komplikation som utvecklas på dess bakgrund - hypertensiv nefroangioskleros..

Den regelbundna förlusten av en stor mängd protein med den utsöndrade vätskan (över 3-3,5 g / l) orsakar en minskning av indikatorn (hypoalbuminemi), en minskning av det onkotiska trycket, samt en faktor som orsakar uppkomsten av ödem.

Allvarlig proteinuri är en ogynnsam prognos för CRF (kronisk njursvikt). Samtidigt har en ihållande obetydlig förlust inga karakteristiska symtom, varför det är farligt för hjärt-kärlsystemet.

Proteinuri symtom

Det är ganska svårt att fastställa att indikatorerna för protein i urinen har ökat utan medicinsk utbildning, så om du har några sjukdomar bör du omedelbart gå till sjukhuset. Läkaren kan, i sin tur, se vissa manifestationer, göra antaganden om närvaron av proteinuri och den utvecklande sjukdomen som ledde till det.

Så symtomen som följer med proteinuri är följande:

 • konstant svaghet, överdriven sömnighet, slöhet
 • ledvärk och benvärk (på grund av en minskning av proteinnivåerna)
 • stickningar och domningar i fingrarna, kramper, muskelspasmer;
 • illamående, kräkningar, diarré eller en orimlig ökning av aptiten;
 • yrsel och plötsliga attacker av medvetslöshet;
 • känsla av ofullständig tömning av urinblåsan;
 • smärta eller obehag, klåda, sveda vid urinering
 • attacker av feber, frossa;
 • kronisk anemi (anemi)
 • svullnad.

Dessutom måste ett urintest för proteininnehåll tas när:

 • diabetes mellitus (för att diagnostisera och övervaka terapi);
 • uttalande för klinisk undersökning såväl som under graviditet;
 • diagnos av sjukdomar i könsorganen, multipelt myelom;
 • systemiska sjukdomar av akuta och kroniska former;
 • neoplasmer i könsorganen;
 • långvarig hypotermi
 • omfattande brännskador och skador.

Förändringar i urins fysiska egenskaper, såsom daglig volym, klarhet, lukt, sediment, närvaro av blod är också en anledning till analysen, eftersom det indikerar förekomsten av abnormiteter.

Normer och diagnosmetoder

I analysen av morgondelen är referensvärdena för kvinnor och män 0,033 g / l, daglig volym - 0,06 g / l, hos gravida kvinnor - 0,2-0,3 g / l i de tidiga stadierna och upp till 0,5 g / l senare. Hos barn är proteinnormen något annorlunda än hos vuxna, och detta beror på att deras urinvägar fortfarande är i ett tillstånd av bildning. För ett barn anses därför 0,037 g / l på morgondelen vara ett tecken på hälsa och 0,07 g / l - i en daglig volym..

Du bör veta att närvaron av protein endast visas genom urinprov i laboratorier, och det är inte möjligt att diagnostisera det visuellt. I det här fallet är det mycket viktigt att korrekt samla den frigjorda vätskan för analys, det vill säga att följa alla rekommendationer. Det är bäst att använda en steril behållare för morgondelen för att vara medveten om frånvaron av atypiska föroreningar i den..

När en engångsökning av indikatorn hittas i den allmänna urinanalysen är det absolut nödvändigt att ta reda på vad som orsakade dess tillväxt. Det vill säga att utföra en differentierad diagnos av funktionella och patologiska former. För att göra detta måste du ta anamnes och ett ortostatiskt test utförs för barn och ungdomar..

Identifiering av proteinuri vid upprepad urinundersökning efter en viss tidsperiod ger rätt att anse att överträdelsen är bestående. Om du misstänker förekomsten av patologi rekommenderas det att du genomgår nödvändiga laboratorietester och söker råd från specialiserade specialister, till exempel en urolog, nefrolog, gynekolog etc..

Ultraljud av njurarna, urinblåsan och reproduktionsorganen kan ordineras. Från laboratorietekniker, allmänna och biokemiska urintester används Nechiporenko-studie, bakteriekultur, analys av daglig volym och specifika proteiner..

Korrigeringsmetoder

Vad händer om testet visar proteinuri? Det första steget är att ta reda på orsaken till att indikatorn har ökat. Om det är något ökat och inga patologier hittades, hjälper en enkel diet att bli av med den överflödiga mängden protein. Din diet bör utformas så att växtmat förekommer framför djur och den senare måste kokas noggrant..

På detta sätt är det möjligt att ta bort protein från maten, vilket i sin tur hjälper till att minska intaget i kroppen. Du måste också minska saltintaget, utesluta alkohol, inlagda, feta och rökta livsmedel..

Det rekommenderas att äta kyckling och fisk från kött, eftersom de innehåller mindre protein än andra animaliska produkter. Med en mild grad av proteinuri kan du behandla protein i urinen med folkmedicin, vilket inte bara är användbart utan också gott.

Det vanligaste sättet att sänka nivåerna är tranbärsjuice, bergaska mosad med socker, blomma och ängshonung. Dessutom har ett avkok av pumpafrön, persiljerot och andra väl beprövade förfäderliga metoder använts med framgång..

Om ihållande svår proteinuria upptäcks, vars orsak var sjukdomen, bör du omedelbart söka kvalificerad medicinsk hjälp. Om du inte börjar behandla sjukdomen i tid kan det snart uppstå allvarliga komplikationer som hotar inte bara patientens hälsa utan också hans liv..

Protein i urinen hos kvinnor

Proteinuri är en ökad mängd protein i urinen. Orsakerna till detta fenomen beror på olika faktorer som stressiga situationer, graviditet, organsjukdomar och mycket mer. Proteinuri i sig är inte en separat sjukdom..

För en korrekt diagnos, vars manifestation var uppkomsten av protein i urinen, behöver patienten en läkarkonsultation. Med ett alltför tidigt besök hos läkare och försenad behandling uppstår komplikationer: utveckling och progression av kronisk njur- eller hjärtsvikt hos gravida kvinnor - infektioner, utveckling av defekter, hypoxi och fosterdöd. Eftersom protein är ett byggmaterial för celler och vävnader stör dess ökade urlakning i urinen kroppens regenerativa funktion..

Graden av protein i urinen

Normalt, hos människor, bör protein saknas i urinen, om det finns, i en minsta mängd upp till 0,033 g / dag. Hos en gravid kvinna under graviditetens tredje trimester kan analysen visa spår av protein upp till 0,05 g / dag, vilket inte är en patologi.

Orsaker till ökningen

Proteiner (albumin och globuliner) kommer in i urinen på grund av njurarnas filtreringsfunktion. När denna biologiska barriär bryts blir proteinuri uttalad och kan vara en diagnostisk indikator för den underliggande sjukdomen..

I medicinsk praxis bör fysiologiska och patologiska skäl för ökningen av protein i urinen särskiljas..

Det finns 9 huvudsakliga fysiologiska orsaker:

 1. Foder - finns efter att ha ätit mat med högt protein-, salt- och sockerinnehåll.
 2. Arbete - förknippat med hårt fysiskt arbete.
 3. Känslomässig stress.
 4. Postural - associerad med långvarig kroppsupprätt position.
 5. Transient - associerad med uttorkning, hypotermi eller långvarig exponering för ultravioletta strålar.
 6. Palpation - på grund av långvarig palpation (palpation) i njurarna.
 7. Graviditet - den gravida livmodern sätter ett ökat tryck på njurarna.
 8. Ålder - efter 75 år upphör njurarna att fullfölja sin filtreringsfunktion.
 9. Fetma - fetma minskar också njurfunktionen.

Patologiska orsaker är uppdelade i njur- och extrarenal..

Symtom

Patienten kommer till läkaren med klagomål om frekvent yrsel upp till medvetslöshet, trötthet, sömnighet, illamående, kräkningar, aptitlöshet, svullnad i ansiktet, nedre och övre extremiteter och bagageutrymme, ökat blodtryck och hjärtfrekvens, frossa, hög temperatur. Patienten kan också observera skum i urinen och en förändring i urinfärgen, där inte bara proteiner utan även erytrocyter kan förekomma under diagnosen.

Hos en gravid kvinna noteras, förutom de huvudsakliga symtomen, ömhet i ländryggen och toxicos, i svåra fall förekommer eklampsi. Tillståndet kännetecknas av krampanfall, blodtryck 200/110 mm Hg. eller mer, svårt ödem, nedsatt urinering och medvetslöshet. Allvarlighetsgraden av tillståndet är farligt genom utveckling av störningar i centrala nervsystemet, kardiovaskulära och visuella systemen, upp till koma.

Diagnostik

Om ovanstående klagomål upptäcks som inte är specifika för proteinuri, bör patienten kontakta en läkare för vidare diagnos. Närvaron av protein i urinen kan vara asymptomatisk och detekteras endast under medicinska undersökningar.

Den primära undersökningen av patienten utförs av en allmänläkare. Det inkluderar insamling av anamnese, fysisk undersökning, laboratorie- och instrumentforskning.

Anamnesen inkluderar patientens klagomål, vilket i 70% av fallen hjälper till att göra en preliminär diagnos.

Fysisk undersökning består av palpation, där läkaren noterar en förstorad njure, och slagverk (slagverk) i njurarna, vilket hjälper till att belysa smärtsymptomen.

En laboratoriestudie består av ett CBC (allmänt blodprov) och ett OAM (allmänt urintest). OAM visar det kvantitativa proteininnehållet och hjälper till att bestämma graden av proteinuri:

Högt proteininnehåll i urinen är en signal om dålig hälsa

Förekomsten av ett sådant element som protein i urinen signalerar ett fel i kroppen. Det kan orsakas av ett antal orsaker - från banal hypotermi till allvarliga patologier i urinvägarna. Om urinanalys avslöjar ett ökat proteininnehåll (proteinuri), bör du inte skjuta upp läkarbesöket för att inte missa en eventuell sjukdom.

Proteinbildningsprocess i urinen

Urin bildas under filtreringen av blod genom att fånga upp onödiga ämnen från det och passera dem genom njurmembranen. Således frigörs kroppen från salter, urinsyra, toxiner.

Fel på njurkomponenter leder till identifiering av element i urinen som inte bör finnas där. Blodplasman innehåller en stor mängd proteiner, av vilka små passerar lätt genom njurarna och återabsorberas i blodet..

Penetreringen av större proteinmolekyler i urinen blir möjlig när njurarnas filtreringssystem skadas. Ju allvarligare skadorna på njurvävnaden desto mer molekylvikt kommer proteiner att finnas i urinen.

Utseendet på protein i urinen är inte alltid förknippat med patologier i njurarna och urinorganen, ibland störningar i andra kroppssystem innefattar frisättning av protein i urinen. Tumörer, brännskador, frostskador orsakar vävnadsproteiner ett slag, vilket gör deras koncentration i urinen högre än normalt.

Orsaker till proteinbildning i urinen

Proteinuri är fysiologisk och patologisk, beroende på vad som orsakar det. Fysiologisk ökning av protein är ett övergående tillstånd som inte kräver behandling.

 • överdriven fysisk och nervös spänning
 • överskott av proteinintag;
 • långvarigt upprätt läge som förhindrar blodflödet
 • hypotermi, överhettning
 • de senaste månaderna av graviditeten;
 • ökad adrenalin och noradrenalin i blodet;
 • undersökning av njurarna genom sondering
 • sjukdomar som åtföljs av feber;
 • tar vissa mediciner.
 • skador på njurarna;
 • inflammatoriska processer i urinorganen;
 • högt blodtryck, hjärtsvikt
 • tuberkulos, multipelt myelom;
 • diabetes mellitus, epilepsi;
 • njursvikt;
 • njurcyster, pyelonefrit, glomerulonefrit;
 • tumörer i urinvägarna.

Symtom som kan uppstå med proteinuri

En tillfällig (fysiologisk) ökning av proteinet i urinen manifesteras inte på något sätt. Den milda formen av sjukdomen i ett tidigt skede representerar inte heller en tydlig klinisk bild. Patologisk proteinuri försvinner med symtom på sjukdomen som provocerade den.

Långvariga höga nivåer av protein orsakar:

 • smärta i muskler, leder, ben;
 • nattkramper, sömnstörningar;
 • svaghet, anemi, yrsel
 • svullnad, hjärtklappning
 • grumlighet, vit blomning och flingor i urinen;
 • feber, illamående.

Graden av protein i urinen

Proteinhalten i en del av urinen hos en frisk person av något kön är inte mer än 0,033 g / l, och vid analys av den dagliga mängden urin - 0,03-0,05 g.

Protein norm för män

Ett litet överskott av dessa indikatorer hos män är inte en avvikelse, särskilt med intensiv träning, fysiskt eller stående arbete, frekvent hypotermi, missbruk av köttmat. En ökning av protein kan också uppstå när det kommer in i urinen från prostata eller urinröret.

Proteinorm hos kvinnor

För kvinnliga representanter är den övre tillåtna gränsen för proteininnehåll 0,03 g / l. Dess fysiologiska ökning är resultatet av könsinfektioner, graviditet, postpartumperioden.

Under graviditeten anses en indikator på 0,033-0,3 g / l vara tillåten. I detta fall kan proteinet öka på grund av fostrets mekaniska tryck på njurarna. Ett överskott på 0,5 g / l hos gravida kvinnor under sista trimestern indikerar ofta nefropati. Dess andra symtom är svår svullnad i ansiktet och lemmarna i kombination med ökat tryck. Att skilja den fysiologiska tillväxten av indikatorer från den patologiska kommer att hjälpa till med systematisk leverans av urinanalys och övervakning av den gravida kvinnans njurar.

Protein norm hos barn

Den maximala koncentrationen av protein i urin hos ett friskt barn är 0,025 g / l. Att överskrida denna indikator indikerar inte alltid patologi. Det kan orsakas av allergier, feber, förkylning, stress och hos spädbarn, övermatning. Proteininnehållet ökar ofta i urin hos tonårspojkar, vilket beror på specificiteten i njurfunktionen vid denna ålder.

Protein i urinen. Vad ska man göra? Råd till föräldrar. Säger barnläkare, kandidat för medicinska vetenskaper Kostyushina I.S., Scientific Center:

Regler för urinsamling för analys

Tillförlitligheten i analysresultaten beror på att reglerna följs inför leveransen:

 1. Ta inte läkemedel som påverkar proteinnivåerna (kolistin, acetazolamid, litium, oxacillin).
 2. Avstå från att äta kött, keso, salt, sur, kryddig, rökt mat.
 3. Ge upp alkohol och diuretika 3 dagar före testet.
 4. Led en toalett med de yttre urinorganen.
 5. Samla urin omedelbart efter att ha vaknat enligt följande schema: börja på toaletten, fortsätt i en burk och sedan tillbaka in på toaletten.
 6. Undvik hypotermi och stress inför urinuppsamlingen.

Hur man dechiffrerar ett urintest

Allmän analys gör att du kan bedöma de fysiska parametrarna (färg, transparens, densitet, vikt, surhet) och den kemiska sammansättningen av urin och dess sediment. Studien bör ha följande indikatorer:

 • normal urin är ljusgul i färg, transparent, utan en skarp lukt, med en densitet av 1012-1022 g / l;
 • urinens surhet bör inte vara mer än 7, det kan öka med diabetes mellitus, uttorkning, feber, fluktuationer i mängden kalium i blodet;
 • den tillåtna glukosnivån är mindre än 0,8 mmol / l, vid diabetes når den 10 mmol / l och högre;
 • närvaron av leukocyter i urinen är tillåten i en mängd av högst 6 för kvinnor och 3 för män, erytrocyter - högst 3 för kvinnor och en enda för män; epitelceller är normalt mindre än 10;
 • bilirubin, hemoglobin, ketonkroppar, salter, cylindrar i urinen detekteras inte om personen inte är sjuk med någonting;
 • frisättning av svampar, parasiter och bakterier med urin är ett säkert tecken på infektion.

”Vad betyder närvaron av protein i urinen? Normen och farorna med högprotein "

4 kommentarer

Proteiner är organiska ämnen med hög molekylvikt som löser viktiga problem i människokroppen. De är olika och var och en av dem har särskilda funktioner. De viktigaste är:

 • Bärproteiner - leverera vitaminer, fetter och mineraler till cellerna i olika organ, vilket bidrar till deras effektiva utveckling.
 • Katalysatorproteiner - påskyndar metaboliska processer (metaboliska), vilket hjälper celltillväxt och en framgångsrik utveckling av organ och kroppssystem.
 • Proteinproteiner - är i huvudsak antikroppar och de utför fagocytiska funktioner i det mänskliga immunsystemet.

En ökning av proteinet i urinen är en allvarlig diagnostisk indikator, vilket innebär att det finns ett "gap" i en av dessa länkar. Vanligtvis faller bärarproteiner - albumin - i urinen, därför kallas detta tillstånd albuminuri. Detta är ett ganska stort protein och kan inte självständigt passera genom njurfiltreringssystemet, såvida inte patologiska processer förekommer i det..

I urologi kallas utsöndringen av proteinfraktioner i urinen som överstiger normen proteinuri..

Vad är risken med högt proteininnehåll i urinen?

Tungt skum är ett tecken på protein!

En ökad koncentration av protein i urinen är en indikator på dess urlakning från celler. Och eftersom proteinfunktionaliteten i kroppen är ganska omfattande, påverkar detta arbetet för både enskilda organ och hela organismen som helhet..

Vid kränkningar av njurarnas filtreringsförmåga kan erytrocyter, leukocyter och olika proteiner som ingår i komplementsystemet falla i urinen.

 • Eftersom albuminer är kolloider tillåter inte deras bindningsegenskaper vätska att släppa ut från blodet. Koncentrationsbrott, på grund av urinförlust, kan leda till utveckling av ödem, manifestationer av en postural typ av hypotoni (ökat tryck vid förändring av kroppsposition), en ökning av lipider (fett) i blodet;
  Överdriven förlust av skyddande proteiner är en ökad risk för infektion.
 • När förlusten av prokoagulerande proteiner noteras i urinen kan detta återspeglas av störningar i blodkoagulering och manifestationen av spontana gamorrhages;
 • Med förlusten av tyroxinbindande proteiner ökar risken för att utveckla hypotyreos;
 • Eventuell läkning av röda blodkroppar tillsammans med protein ökar risken för anemi;
 • Ökat protein i urinen är främst en minskning av egenskaperna hos vävnadsåterhämtning och en långvarig återhämtning..

Vad kan orsaka avvikelse från normen?

Oftast är njurarna skyldiga

Hos kvinnor kan orsakerna till högt protein i urinen manifestera sig mot bakgrund av fullständig hälsa som ett resultat av påverkan av olika fysiologiska processer. Och de kan signalera om inre patologiska störningar.

Av fysiologiska skäl kan följande provocera närvaron av ökat protein i urinen:

 • långvarig effekt av stress på kroppen;
 • hektisk diet;
 • långa promenader;
 • kall- eller kontrastdusch efter långvarig garvning;
 • brott mot hygienregler under menstruationscykeln;
 • stillastående processer orsakade av särdragen i professionell aktivitet (stillasittande arbete eller förknippat med långvarig stående).

Med procentandelen proteiner (albumin) i urinen kan du bestämma typen av nedsatt njurfunktion.

 1. Från 3 till 5% av albuminet i analyserna är karakteristiskt för utvecklingen av glomerulär nefrit;
 2. Mängden albumin i urinen från 0,5 till 1% observeras i inflammatoriska processer i njurbäckenet och den glomerulära apparaten.
 3. Med nefros av olika ursprung når albumin i urinen en hög koncentration - mer än 3%.

Enligt det ökade proteinet och leukocyterna som upptäcks i urintester kan man bedöma utvecklingen av inflammatoriska processer i urinvägarna, och närvaron av proteinfraktioner och erytrocyter i urinen manifesteras i trauma i urinorganen.

Därför är proteinneslutningar i urinen ett viktigt diagnostiskt test..

Normen för proteiner i urinen

En ökning av koncentrationen av protein i urinen över det normala betecknas med termen proteinuri. Men för en fullständig diagnos räcker inte en allmän analys. En viktig indikator är mängden proteinförlust i urinen under dagen..

Normalt bör den dagliga proteinförlusten inte överstiga 150 mg. Detta innebär att förlusten av protein i urinen hos kvinnor är högre än normen (per dag), det är möjligt att bedöma svårighetsgraden av det patologiska tillståndet:

 • Om den dagliga förlusten inte överstiger 0,3 g motsvarar detta ett enkelt steg och karakteriseras som obetydlig proteinuri. Det noteras vanligtvis som en följd av akuta inflammatoriska processer som uppträder i urinvägarna och urinblåsan.
 • Det måttliga steget diagnostiseras med en daglig förlust av proteiner från 1 g till 3 g. Detta tillstånd observeras med vävnadsnekros i njurarna på grund av inflammatoriska och patologiska processer eller utveckling av tumörneoplasmer.
 • Stadiet av svår proteinuri diagnostiseras när den dagliga normen överskrids från 2 till 3,5 g. Detta stadium är ofta förknippat med kronisk njursvikt.

För att utesluta falska analysindikatorer, identifiera den verkliga orsaken och förskriva behandling för motsvarande störningar bör vissa regler följas. Först och främst, följ de hygieniska standarderna för urininsamling, analysera kosten under dagarna före analysen - eftersom många produkter kan provocera proteinförlust i urinen.

Livsmedel som kan öka proteinnivåerna

Livsmedel som är vanliga för många människor i den dagliga kosten kan orsaka ytterligare förlust av proteiner i urinen. Först och främst är detta den rikliga närvaron av proteinmat i kosten (rå mjölk, ägg, kött och fiskrätter).

Det är inte ovanligt att normen överskrids på grund av konsumtion av salt mat (till exempel bland älskare av sill), kryddig mat och drycker som irriterar njurarna, liksom alkohol eller öl. Samma effekt orsakas av rätter smaksatta med marinader och vinäger. Irriterar njurparenkymet och orsakar förvärring av patologier i njurarna, drycker med en hög koncentration av vitamin "C" (med svarta vinbär, nypor, etc.) och helt enkelt överdriven konsumtion av askorbinsyra.

Helt ofarliga godis och mineraldrycker kan också framkalla förändringar i urinanalyser mot en ökning av proteinförlust om du äter för mycket.

Tecken på proteinavvikelse från normen

En obetydlig nivå av mängden protein i urinen visar vanligtvis inte yttre tecken. Endast långvariga och uttalade processer av proteinuri kan manifestera sig hos kvinnor med karakteristiska symtom:

 • svullnad på grund av förlusten av vattenbindande proteiner i blodet;
 • utvecklingen av högt blodtryck är ett symptom på utvecklingen av nefropati;
 • svaghet och apati för mat;
 • myalgi och muskelspasmer;
 • tecken på feber.

Allt detta åtföljs av karakteristiska tecken på förändringar i urinens färg och struktur..

 1. Urinen blir skummande, vilket är ett säkert tecken på närvaron av proteinfraktioner i den.
 2. En ökad koncentration av proteiner och leukocyter i urinen indikeras av dess grumliga färg och vitaktig sediment.
 3. En förändring av skugga till brun är bevis på förekomsten av erytrocyter i urinen.
 4. Manifestationen av en skarp ammoniaklukt kan indikera den möjliga utvecklingen av diabetes.

En ökad proteinnivå i urinen i sammansättningen av erytrocyter och leukocyter är ett karakteristiskt tecken på allvarliga njurpatologier och urolithiasis.

Ökning av protein under graviditeten

Under denna period är priset annorlunda - observera!

Den normala graviditetsförloppet och god njurfunktion utesluter i princip ytterligare förlust av proteinfraktioner i urinen. Men även deras närvaro kan inte alltid betyda patologi. Under graviditeten kan normen för protein i urinen variera inom acceptabla värden - från 0,14 g per liter till 300 mg per dag. Sådana indikatorer är fysiologiska och orsakar inga avvikelser i kvinnans hälsa och fostrets utveckling..

Anledningen kan bero på påverkan av externa faktorer, då ändras testavläsningarna tillfälligt. Huvudfaktorn för det ökade proteininnehållet i analyserna kan vara;

 • ökad belastning på kroppen
 • hormonella förändringar orsakade av graviditet;
 • spänning och stress som är inneboende hos kvinnor i denna position;
 • ökat tryck på njurarna genom en förstorad livmoder;
 • njursjukdom;
 • påverkan av sen toxicos "gestos".

En alarmerande signal är högt blodtryck, toxicos och ödem, kombinerat med tecken på proteinuri. Och eftersom indikationerna i analyserna hos gravida kvinnor kan förändras nästan varje dag är det nödvändigt att exakt fastställa orsaken till patologin. Genomgå en fullständig undersökning, exklusive sjukdomar och allvarliga njurpatologier.

 • Med en ökning av protein som orsakas av inflammatoriska processer i njurarna eller gestos, är en kvinna och ett barn i verklig fara.

Om inflammatoriska sjukdomar i njurarna kan stoppas med antibiotikabehandling kan utvecklingen av gestos under prenatalperioden inte helt stoppas..

Utan brådskande åtgärder stör processerna i kapillärcirkulationen i kvinnans kropp och placentan. Barnet utsätts för hypoxi (syresvält) och saknar näringsämnen.

Detta manifesteras av utvecklingsfördröjning och skapar en hög risk för fosterdöd. En kvinna har anfall, blodtrycket stiger och i värsta fall hjärnödem.

Vad kan man säga om behandlingen?

Om proteinuri har en fysiologisk status används inte läkemedelsbehandling. Det rekommenderas att ta bort alla provocerande faktorer, korrigera kosten och ge kvinnan god sömn och vila.

Om analyserna visar betydande avvikelser i närvaro av protein från normen, kräver detta en mer detaljerad diagnos för att identifiera grundorsaken. I sådana fall utförs diagnosen under stationära förhållanden..

Behandlingsplanen upprättas enligt den identifierade bakgrundssjukdomen. Kan ordineras antibiotikabehandling, behandling med kortikosteroid och blodtryckssänkande läkemedel. Sessioner av blodrening utförs - med metoden för hemodes, plasmaferes eller hemosorption.

Vad betyder det om protein finns i urinen och vad man ska göra om dess innehåll är högt?

Undersökning av människokroppen börjar med leverans av allmänna tester. Avtäckta avvikelser från de accepterade normerna under diagnosen tillåter specialister att föreslå eller diagnostisera patienten.

Ett förhöjt protein i urinen indikerar en kränkning av vissa funktioner i organ och system. Varför händer detta och när är det oroande??

Vad betyder ökat protein??

Njurarna är ansvariga för att normalisera koncentrationen av fördelaktiga och skadliga komponenter i plasma. Det vill säga att de överskott som avlägsnas tas bort: vatten, salter, urea, kreatinin, indican, urinsyra, ammoniumsalter och andra. Om proteinet i urinen ökas innebär det att njurarna eller funktionerna hos vissa organ försämras. I medicin kallas detta fenomen proteinuri..

En tillförlitlig bild av avvikelser från normerna ges genom att ta analysen igen eller samla urin på 24 timmar. I det senare fallet tar experter hänsyn till koncentrationen av proteinmolekyler i den mängd urin som produceras per dag. Beroende på det erhållna resultatet delas patologisk proteinuri upp i 3 svårighetsgrader i g / l:

 1. Svag - 0,3-1.
 2. Måttlig - 1-3.
 3. Betydande - mer än 3.

Baserat på orsaken till ökningen av protein i urinen klassificeras fenomenet i njur- och extrarenal. Accepterade normer beror på vissa faktorer och definieras olika för barn och vuxna.

Tillåten skattesats

Inledningsvis litar specialister på data från ett allmänt urintest. För att få utökad information föreskrivs en daglig urinsamling.

Indikatorer för proteinnormer i olika laboratorier mäts i g / l eller mg / l. Det vill säga i en institution i analyserna indikerar de 0,021 g / l, i en annan - 21 mg / l. Måttenheter påverkar inte de tillåtna gränserna.

System för vakuumuppsamling av urin

Allmän analys

Graden av proteinuri beräknas i dess morgondel. Hastigheterna för att öka det totala proteinet i urinen skiljer sig åt hos barn och vuxna, de bör inte överstiga g / l i:

 • män och kvinnor - 0,033;
 • gravida kvinnor - 0,14;
 • för tidigt födda barn under den första levnadsmånaden - 0088-0.845;
 • heltidsbarn under den första levnadsmånaden - 0,094-0,455;
 • barn från 2 månader till ett år - 0,070-0,315;
 • barn 2-4 år - 0,045-0,217;
 • barn 4-10 år - 0,050-0,233;
 • tonåringar - 0,045-0,391.

När kroppen åldras fungerar njursystemet mindre smidigt, vilket framgår av ökat protein i urinen. Därför tillåts små avvikelser från normerna för åldersgruppen över 50 år. Det ökade proteinet i ungdomens urin förklaras av puberteten och tillväxten. Värdet bör dock inte överstiga 0,3 g / l..

I daglig urin

För daglig analys finns det andra normer för att öka koncentrationen av protein i urinen. Den tillåtna nivån av enzymet i g / l, som i den allmänna analysen, beror på ålder för:

 • män och kvinnor - upp till 0,15;
 • gravida kvinnor - upp till 0,2;
 • prematura barn den första månaden i livet - 0,014-0,060;
 • heltidsbarn under den första levnadsmånaden - 0,032-0,068;
 • barn från 2 månader till ett år - 0,017-0,087;
 • barn 2-4 år - 0,020-0,211;
 • barn 4-10 år - 0,026-0,194;
 • tonåringar - 0,029-0,238.

Den dagliga urinvolymen samlas i en ren behållare med en lätt att tömma halsen. Denna behållare säljs på apotek. Vid högt proteininnehåll i daglig urin hänvisas patienten för ytterligare undersökning..

Orsaker

Alla orsaker till högt urinprotein är renala och extrarenala..

Från vad det stiger?

Tillfällig proteinuri kan provoceras av:

 • överdriven fysisk aktivitet
 • depressivt tillstånd, nervös nedbrytning, stressiga situationer;
 • tidigare smittsamma och förkylningar;
 • kroppens hypotermi
 • användning av vissa läkemedel;
 • insamling av analys med en samtidigt temperaturökning;
 • allergiska reaktioner;
 • en diet som är övermättad med proteinprodukter: mejeriprodukter, ägg, kött med otillräcklig värmebehandling etc..

Under vilka sjukdomar ökar koncentrationen av proteinstrukturer??

Om alla ovanstående orsaker till ökat protein i urinen utesluts, och upprepad analys bekräftar proteinuri, tillgriper de en grundlig undersökning. Under diagnosen kan specialister upptäcka följande njursjukdomar, där proteinet i urinen ökar:

 1. Pyelonefrit - inflammation i njurarna, i de flesta fall bakteriell.
 2. Glomerulonefrit - en sjukdom i njurglomeruli.
 3. Nefrit är en grupp av inflammatoriska njursjukdomar, som var och en kännetecknas av en individuell etiologi.
 4. Onkologiska formationer i njursystemet.
 5. Amyloidos är ett brott mot proteinmetabolismen, varigenom ett protein-polysackaridkomplex av amyloidtypen kan deponeras i organen.
 6. Njursvikt.
 7. Polycystisk njursjukdom.
 8. Cystit - inflammation i urinblåsan.

Patologiska förändringar i njurarna kan också inträffa mot bakgrund av diabetes mellitus och insipidus typ, högt blodtryck, hjärtsvikt.

Vid svåra blodsjukdomar (myelom, leukemi, svår hemolys) ökar mängden protein avsevärt och njurarna har inte tid att absorbera det igen. Som ett resultat utvecklas proteinuri. Bland andra icke-renala orsaker, från vilka proteinet i urinen stiger, finns inflammatoriska processer i det reproduktiva kvinnliga och manliga systemet, epilepsi, stroke, hjärnskakning.

Vad man ska göra med ett högt proteininnehåll?

Alla terapeutiska metoder för proteinuri reduceras till ett enda mål - att minska förlusten av ett nyttigt ämne. Om analysen visade "ohälsosamma" värden, undersökte experter först och främst utifrån vad proteinet i urinen ökade. Patientens anamnesis samlas in, det ärftliga förhållandet, närvaron av kroniska sjukdomar bestäms och sedan ordineras en diagnos. Proteinuria åtföljs ofta av vissa symtom som gör det möjligt för läkaren att bestämma i vilken riktning han ska agera..

Hur man sänker?

Innan du bestämmer dig för vad du ska göra om proteinet i urinen är förhöjt, bör du se till att du har proteinuri. Det är omöjligt att minska koncentrationen av ett ämne i urinen med några speciella läkemedel. Den behandlande läkarens uppgift är att hitta källan till problemet och förskriva lämplig terapi.

Om ökningen av protein orsakas av bakteriell njurskada kan antibiotika inte undvikas. Med sekundär proteinuri som förekommer mot bakgrund av en extrarenal sjukdom krävs terapi för den underliggande patologin. Till exempel, med diabetes mellitus, kommer behandlingen att bestå i att ta insulin eller andra läkemedel för att återställa bukspottkörtelns funktionalitet..

Alla läkemedel som förskrivs för njur- och extrarenal proteinuri kan klassificeras i följande grupper:

 • medel som undertrycker reaktionen i kroppens immunsystem - immunsuppressiva medel;
 • antibiotika i olika grupper;
 • diuretika - diuretika;
 • kortikosteroider - artificiella ersättare för kortikosteroidhormon;
 • läkemedel som sänker blodtrycket hos hypertensiva patienter;
 • cytostatika;
 • läkemedel som minskar blodproppar;
 • läkemedel som normaliserar blodsockret.

Ytterligare terapier för att minska proteinförlusten skräddarsys för varje patient individuellt. Vid tidpunkten för behandlingen är det viktigt att eliminera ovanstående faktorer som framkallar tillfällig proteinuri..

Måste jag hålla mig till en diet?

Specialdiet för hög proteinhalt i urinen orsakad av njursjukdom - tabell nummer 7 enligt Pevzner. Att följa en lämplig diet rekommenderas särskilt för akut och kronisk njursjukdom. Dieten baseras på följande regler:

 1. Äter bara vegetariska soppor. Du kan inte förbereda första rätter baserade på fisk- och köttbuljonger samt bönor. Du kan lägga gräddfil, smör, citronsyra eller ättiksyra, olika spannmål och grönsaker i soppor.
 2. Ingen alkohol eller kolsyrade drycker. De behåller vätska i kroppen och påverkar negativt funktionen hos många inre organ. Det är tillåtet att använda te, inte starkt kaffe, grönsaker och fruktjuicer. Det är bra under behandlingsperioden att föredra svarta vinbärsfruktdrycker, nypon avkok och örter som är användbara för njurarna.
 3. Användningen av fisk och kött. Lågfettsorter av fjäderfä, nötkött, kantad fläsk och skaldjur i kokt eller bakad form är tillåtna upp till 150 g per dag. Det är strängt förbjudet att äta rökt, saltad fisk och kött. Bland tabun är korv, korv, konserver, kaviar, grytor utan preliminär kokning.
 4. Såser, kryddor, kryddor. Kost med högt proteininnehåll i urinen bör bestå av mild mat. Det är förbjudet att inkludera peppar, senap, pepparrot i kosten. Det är värt att sluta använda fisk- och köttsåser. Vegetabiliska sura och söta såser är fördelaktiga..
 5. Överensstämmelse med dricksregimen. Du bör inte dricka mer än 1 liter gratis vätska per dag..

Det är inte förbjudet att tillsätta salt i disken, men mängden bör begränsas. Trots vissa begränsningar av proteinmat är det tillåtet att använda mejeriprodukter, det enda undantaget är ost.

Dietbord enligt Pevzner

Vad säger män?

Män är mindre benägna att uppleva patologisk proteinuri. Detta beror på de anatomiska egenskaperna hos urinvägarnas struktur. Ett ökat innehåll av protein i urinen hos män orsakas oftare av ett antal fysiologiska faktorer som anges ovan och felaktig analysanalys.

Patologiska störningar i den manliga kroppen, vilket leder till negativa forskningsresultat, uppträder ofta mot bakgrund av utvecklingen av urologiska sjukdomar. Dysfunktion i njurarna och störningar i andra inre organ uppträder med motsvarande symtom.

Proteinuri hos kvinnor

Kausalförhållandet mellan urinanalys och förhöjt protein hos kvinnor skiljer sig inte mycket från män. Den kliniska bilden av patologisk proteinuri är likartad. Endast symptomatologin för infektiösa och inflammatoriska processer i reproduktionssystemet kan vara exceptionell. Ett falskt positivt test observeras också i slutet av menstruationen..

En ökning av proteinet i urinen åtföljs ofta av utsöndring av röda blodkroppar, som normalt inte borde finnas i urinen. I detta fall krävs en obligatorisk ytterligare undersökning..

Hög graviditet

Fostrets utveckling i en kvinnas kropp lägger ytterligare stress på njurarna. Av denna anledning har de tillåtna normerna för gravida kvinnor utökats. Det rekommenderas att donera urin för allmän analys under hela graviditetsperioden..

Hos barn

Normalt bör proteinet i barnets urin vara helt frånvarande. Det finns dock fortfarande acceptabla standarder för allmän och daglig analys, som inte indikerar utvecklingen av sjukdomar. Felaktig näring, överdriven fysisk aktivitet orsakad av den moderna livsrytmen, hormonella förändringar passerar inte utan att lämna ett spår i den växande kroppen. Men mottagandet av negativa diagnostiska resultat bör motbevisas genom att analysen åter tas. Ytterligare alarmerande symtom bör inte ignoreras: dåsighet, trötthet, huvudvärk etc..

Protein i urinen

Proteinuri är ett tillstånd där protein finns i urinen. Fenomenet hänvisar till symptomatologin för ett stort antal sjukdomar. Det är omöjligt att hitta en sådan orenhet i urinsammansättningen hemma. För att ta bort föreningen från urinen är det nödvändigt att agera på den underliggande patologin. Det är möjligt att fastställa lokaliseringen av lesionen endast med hjälp av metoder för laboratorie-, hårdvaru- och instrumentdiagnostik. Utan att klara undersökningen är det omöjligt att fastställa orsaken till försämringen. Behandlingen är indicerad i 99% av fallen för patienter med en proteinförening i urinen..

Vad betyder det

Proteinuri indikerar utvecklingen av en allvarlig patologisk process i kroppen. Det kan vara av ett destruktivt, infektiöst-inflammatoriskt eller tumörsprung. Njurarnas fysiologiska funktion är nedsatt - filtrering, utsöndring (utsöndring). Giftiga ämnen, som normalt ska utsöndras från kroppen genom urinering, ackumuleras i blodet och har en skadlig effekt.

Vad är normen

I kroppens fullständiga tillstånd innehåller proteinföreningen i urinen inte alls. Men med hänsyn till patientens eventuella intag av aminoglykosid, kolistin eller acetazolamid erkänns en indikator på upp till 0,033 g / l per dag som en tillåten koncentration. Hos gravida kvinnor är detta värde 0,14 g / l, eftersom hormonella och andra fysiologiska förändringar uppträder i kroppen. Beroende på koncentrationen av proteinföreningen i urinen klassificeras proteinuri i grad 4.

 • Mikroalbuminuri. Proteinkoncentration - 30-300 mg / dag
 • Enkel grad. Villkoret kan snabbt korrigeras. Proteininnehållet varierar från 300 mg till 1 g / dag
 • Genomsnittlig grad. Patienten behöver sjukhusvistelse. Proteinkoncentration - 1-3 g / dag
 • Svår grad. Patienten behandlas på intensivvården. Närvaron av en proteinförening överstiger 3000 mg / dag

För att korrekt bestämma nivån av protein måste du donera urin korrekt för forskning. Morgonurin är lämplig för analys, som bör samlas i en ren, torr behållare omedelbart efter hygienåtgärder. För att jämföra proteinindikatorer kan läkaren ordinera en analys av den dagliga urinvolymen - i det här fallet måste den samlas in inom 24 timmar.

Symtom

När proteinurien ökar utvecklar patienten följande symtom:

 1. Vridningar i armarna, benens leder
 2. Ökade blodtrycksavläsningar som är svåra att korrigera
 3. Svullnad i armar, ben, ansikte och i svåra patologier ackumuleras vätska i bukhålan
 4. Blek hud, yrsel, känsla av allmän svaghet
 5. Kramper, övervägande på natten
 6. Ingen aptit
 7. Frossa, illamående
 8. Ökad trötthet
 9. Obehagliga känslor i lumbosacral ryggrad

Beroende på den bakomliggande orsaken till urinproteinmättnad kan patienten ha feber. Ytterligare symtom - störd sömn och hjärnaktivitet, en förändring i urinskuggan - det blir grumligt med ett innehåll av karakteristiska flingor.

Orsaker

De faktorer som orsakar proteinuri är förgiftning, brännskador, progressiva eller nyligen eliminerade smittsamma och inflammatoriska processer i kroppen. Andra orsaker är allergier, hypotermi, exponering för stress, genetisk predisposition för utveckling av sjukdomar som framkallar mättnad av urin med protein. Fenomenet uppstår också på grund av intaget av vissa mediciner och kompression av njurarna i den växande livmodern (under graviditeten). Sällan är urinmättnad med protein en följd av felaktig näring: om det domineras av användningen av råa ägg och mejeriprodukter.

Polycystisk njursjukdom

Flera cystor inuti det parade organet är en följd av en genetisk predisposition, tidigare skador i nedre delen av ryggen, det negativa inflytandet av endogena och exogena faktorer. Under lång tid stör inte patientens hälsa. Han lär sig om polycystisk sjukdom under en undersökning av annan anledning eller med suppuration av neoplasmer. Proteinuri är en följd av inflammation i cystorna, vilket är farligt som en organabscess. Om neoplasmerna fester (till exempel när bakterier passerar till parenkym från ett annat patogent fokus), förutom mättnad av urin med en proteinförening:

 1. Kroppstemperaturen stiger avsevärt
 2. Allvarliga smärta i nedre ryggen uppträder
 3. Blodtryckssänkningar, vilket orsakar svaghet, yrsel, nedsatt aptit
 4. Svettproduktionen ökar

Med suppuration av cystor visas patienten kirurgisk behandling, följt av antibiotikabehandling.

Pyelonefrit

Skada på njurbäckenet, som uppstår på grund av effekterna av patogen mikroflora, ofta bakterier. Män och kvinnor är lika mottagliga för sjukdomen. Anledningarna till utvecklingen av patologi är hypotermi, överföringen av patogener från närliggande inflammationsfoci, intaget av potenta läkemedel.

 1. Ryggont
 2. Ökad kroppstemperatur
 3. Svaghet, aptitlöshet, yrsel
 4. Ökad lust att urinera
 5. Blodtryckssänkning
 6. Blekhet, sömnstörningar

När patienten uttrycker de listade klagomålen undersöks och diagnostiseras han. Det är på grundval av resultaten från studien som närvaron av en hög volym protein fastställs, vilket fungerar som en indikation för omedelbar sjukhusvistelse. Behandling - antibiotikabehandling, introduktion av vitaminer och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, hormoner. Även med pyelonefrit indikeras näringskorrigering: uteslutning av salt, kryddig, sur, alkoholhaltig.

Glomerulonefrit

Inflammation i njurarnas glomerulära anordning - en följd av att vara i förhållanden med hög luftfuktighet, genetisk predisposition, förgiftning.

 • Smärta i nedre ryggen vid urinering, byter kroppsposition och utför även en liten fysisk aktivitet
 • Fläckar urin i en ljusrosa nyans
 • Ökad kroppstemperatur
 • Svaghet, slöhet, yrsel, aptitlöshet och andra tecken i samband med förgiftning av kroppen

Närvaron av protein i urinen är en indikator på utvecklingen av en allvarlig inflammatorisk process inuti njurarna.

Glomerulonefrit elimineras genom antibiotikabehandling, användning av hemostatiska läkemedel, hormoner, vitaminer. Dessutom innefattar sjukdomen överensstämmelse med kostnäring, minskat intag av salt och vatten. Glomerulonefrit är farligt för njursvikt, där det enda behandlingsalternativet är hemodialys och sedan organtransplantation.

Amyloidos och njurtuberkulos

Amyloidos är ett patologiskt tillstånd där giftiga föreningar - amyloider - ackumuleras i kroppen. De exakta orsakerna till sjukdomsutvecklingen har inte fastställts, men enligt läkarnas observationer är den viktigaste faktorn ärftlig benägenhet. Vid risk för patologi - maligna tumörer, autoimmuna processer (systemisk lupus erythematosus, sklerodermi, reumatoid artrit).

 1. Regelbunden urination
 2. Minskad känslighet i händer och fötter
 3. Minskning av blodtrycksindikatorer
 4. Svullnad av händer, fötter
 5. Blekrosa urinskugga
 6. Viktökning (inklusive på grund av ödem)
 7. Andfåddhet, bröstsmärtor
 8. Yrsel

I svåra former av amyloidos finns det en total förgiftning av kroppen, ackumulering av en stor mängd vätska i vävnaderna. Njurtuberkulos är en patologisk process där organets struktur förstörs. Anledningen till utvecklingen av patologier är infektion med mykobakterier som kommer in i blodet genom den hematogena vägen.

De viktigaste manifestationerna av njurtuberkulos är tråkig smärta i nedre delen av ryggen, en ökning av kroppstemperaturen till ett lågt antal, förekomsten av blod i urinen och obehag vid urinering. Protein i urinen är inte det enda symptomet som finns under analysen hos patienter med sjukdomen i fråga. Vid tuberkulos innehåller urinen dessutom mykobakterier och erytrocyter.

Hypertonisk sjukdom

Ett patologiskt tillstånd där patientens blodtrycksindikatorer ofta ökar, vilket underlättas av:

 • Ärftlig benägenhet
 • Alkoholmissbruk, skräpmat, kaotisk medicinering
 • Konstant exponering för stress
 • Frekvent vistelse i ett rum med hög lufttemperatur
 • Fetma klass 2 eller mer

Högt blodtryck är farligt som en kris - ett tillstånd där blodtrycksnivån når oacceptabelt höga gränser. Detta leder till utvecklingen av en stroke. Protein i urin med högt blodtryck indikerar uppkomsten av problem med blodproppar - risken för koagulation ökar. Blodproppar kan blockera vener och artärer, blockera blodflödet till organ, orsaka hypoxi eller lossna.

Diabetes

En av de allvarligaste endokrina sjukdomarna. Anledningen till utvecklingen är ärftlig benägenhet, stress, alkoholism. De viktigaste manifestationerna av sjukdomen:

 • Långvarig läkning av även små sår
 • Törst
 • Ökad svettning
 • Ökad daglig urinproduktion

Proteinuri vid diabetes mellitus indikerar en signifikant obalans mellan hormoner i blodet och bekräftar förekomsten av dysfunktion i bukspottkörteln. För att bibehålla nivån av insulin i kroppen på normala nivåer och för att undvika komautveckling måste du besöka en endokrinolog.

Gestos hos gravida kvinnor

Konsekvensen av stressfaktorer, ärftlig predisposition, ålder över 40, medicinering. Närvaron av proteinuri under graviditeten är ett tecken på att barnets tillväxt och utveckling kan försämras. Anledningen är otillräckligt blodflöde till fostret, berusning med föreningar som ackumuleras i blodet på grund av att njurarna inte filtrerar.

En kvinnas blodtryck stiger till kritiska siffror, allvarlig huvudvärk utvecklas och kramper uppträder. Med en massiv förlust av proteinföreningar under urinering är albumintransfusion indicerad för alla gravida kvinnor. Denna åtgärd avser ersättningsterapi, minskar sannolikheten för fosterdöd, placentavbrott, för tidig födsel.

Åderförkalkning i njurartärerna

Allvarlig sjukdom i det kardiovaskulära systemet, där artärerna som förser det parade organet med blod är igensatta med fettavlagringar. Aterosklerotiska plack bildas gradvis, detta åtföljs av undernäring, stannar nära foci av toxiska effekter, en ärftfaktor. Proteinuri indikerar nedsatt njurfunktion, vilket leder till nekros i organvävnaden på grund av dess otillräckliga blodtillförsel. Med förvärrad ateroskleros i njurartärerna utförs organbevarande kirurgi.

Cystit

Inflammation i urinblåsan utvecklas av flera skäl, varav de viktigaste är:

 • Hypotermi
 • Introduktion av bakterier från andra inflammationsfoci (med vaginal candidiasis, kolit, pyelonefrit)
 • Underlåtenhet att följa reglerna för personlig hygien
 • Nyligen behandlade och diagnostiska procedurer med icke-sterila instrument
 • Överdriven aktivitet under intimitet
 • Allergi mot latexkondomer; intolerans mot vävnaden från vilken dynorna är gjorda, tamponger
 • Oskyddat samlag med en icke-hygienisk partner
 • Uppskjuten allvarlig förgiftning - mat, läkemedel eller annan typ

Hos kvinnor förekommer cystit oftare än hos män, vilket är förknippat med de anatomiska egenskaperna i urinvägarna. Proteinuri med inflammation i urinblåsan är ett tecken på omfattande organskador, en indikator på risken för en eventuell övergång av den patologiska processen till njurarna. Symtom på cystit är smärta och sveda vid urinutsläpp, en känsla av ofullständig tömning av urinblåsan, kramper ovanför pubis, en ökning av kroppstemperaturen. Cystit elimineras med antibiotika, uroseptika, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Dessutom rekommenderas att applicera en värmedyna på det suprapubiska området, men förutsatt att det inte finns någon hematuri (när urinen är mättad med blod).

Uretrit

Inflammation i urinröret är en konsekvens av otillräcklig personlig hygien, hypotermi, bär för strama underkläder, allergier. Uretrit manifesteras av proteinuri i kronisk kurs och stor sannolikhet att sprida lesionen till angränsande organ. Manifestationer av patologi - irritation under urinering, en liten ökning av kroppstemperaturen, ödem i urinröret, rodnad i vulva vävnader. Behandlingen skiljer sig inte från terapi som används för utveckling av cystit.

Prostatit hos män

Inflammation i prostatakörteln är en följd av faktorer som hypotermi, fysisk inaktivitet, brist på konstant sexuell aktivitet, närvaron av könssjukdom. Dessutom uppstår prostatit med en genetisk predisposition för sjukdomen. Tecken på inflammation i prostatakörteln:

 • Smärta vid urinering, kramper i urinröret
 • Ökad kroppstemperatur
 • Trögt, intermittent urinflöde
 • Obehag i perineum när mannen sitter
 • Utseendet på en obehaglig lukt från urinen, en förändring i skuggan
 • Behovet av att dra åt magmusklerna för att tömma urinblåsan helt

Protein i urinen hos män med prostatit indikerar omfattande skador på organvävnad, utvecklingen av hormonell obalans. Om akut prostatit inte elimineras i tid, tar det en kronisk kurs. Sjukdomen kan leda till utveckling av impotens och orsaka infertilitet. Den inflammatoriska och infektiösa processen i prostatakörteln stoppas med antibiotika, icke-steroida läkemedel, hormonella läkemedel, vitaminer. Dessutom ordineras en prostatamassage och ett antal sjukgymnastikprocedurer.

Urininflammation

Sjukdomen underlättas av hypotermi, rörelse av patogen mikroflora från angränsande foci, långvarig inneslutning av lusten att urinera. Dessutom uppstår inflammation i urinledarna på grund av att personlig hygien inte följs, missbruk av salt, sur och kryddig mat.

Patologi elimineras med antibiotika, uroseptika (Furazolidon och dess analoger), multivitaminkomplex. Dessutom visas överensstämmelse med kosten - vägran att äta salt, sur, kryddig, rökt mat; uteslutning av alkohol, fruktdrycker, koffein. Proteinuri med urinvägsinflammation är en indikator på bristen på kompetent behandling, en signal om den överhängande övergången av den patologiska processen till njurarna, urinblåsan.

Möjliga komplikationer

Proteiner utför ett brett spektrum av funktioner i kroppen:

 • justera hormonnivåerna
 • balansera graden av blodkoagulering
 • skydda kroppen från attacker av patogener av alla slag
 • stödja strukturen hos vävnader och förhindra degenerering av celler från fysiologisk till malign

Komplikationer förknippade med en ökning av proteinföreningar i blodet - hormonell obalans, minskad immunitet och en benägenhet för sjukdomar, inklusive cancer. Beroende på den bakomliggande orsaken till proteinuri kan patienten uppleva en njurabscess, ett misslyckande i detta organ; hos gravida kvinnor - för tidig födsel, placentavbrott. När urinen är övermättad med proteinföreningar kan fostret frysa - njurarna klarar inte filtreringsfunktionen och toxiner ackumuleras i blodet.

Vilken läkare du ska kontakta

Inledningsvis, om du mår sämre, bör du besöka en terapeut: han föreskriver en grundläggande undersökning. Med hänsyn till de diagnostiska resultaten fastställs huvudpatologin. Således bestäms läkarens profil, som ytterligare kommer att ordinera, kontrollera och justera behandlingen. Om protein i urinen finns hos gravida kvinnor, upprättas behandlingsplanen av en observatör gynekolog. Proteinuri orsakad av diabetes mellitus stoppas av en endokrinolog. Om proteinet mättar urinen på grund av inflammation i urogenitalområdet, måste du konsultera en urolog. Med förhållandet mellan högprotein i urin och högt blodtryck, kontakta en kardiolog.

Diagnostik

För att fastställa grundorsaken till urinmättnad med protein föreskrivs en omfattande diagnos. Grundläggande metoder:

 1. Kliniskt, biokemiskt blodprov.
 2. Urinanalys - allmän, bakteriologisk, enligt Zimnitsky, enligt Nechiporenko.
 3. Ultraljud i njurarna, urinblåsan, urinledarna (beroende på organet tvivlar läkaren på dess användbarhet).
 4. MR eller CT. Komplexa strålningsavbildningstekniker ger information om hälsotillståndet när andra typer av diagnostik är mindre informativa.
 5. Röntgenundersökning (en allmän översiktsbild gör att du kan bedöma njurarnas tillstånd och plats).
 6. Urinrörspinne för att bestämma mikroflora.
 7. Undersökning av urin för mykobakterier (med misstänkt njurtuberkulos).

Ytterligare typer av diagnostik beror på egenskaperna hos det kliniska fallet. Det är möjligt att ordinera Dopplersonografi, blodprov för att bestämma sockernivån i den, utsöndringsurografi.

Behandling

För att eliminera protein från urinen och stoppa den underliggande sjukdomen som orsakade proteinuri, ordineras patienter:

 • Kortikosteroider. Hydrokortison, prednisolon eller dexametason förhindrar utveckling av inflammation och återställer njuraktiviteten. Hormonella läkemedel administreras med hänsyn till patientens vikt och ålder.
 • Antibakteriella läkemedel. Den specifika typen av antibiotika ordineras endast med hänsyn till det identifierade orsaksmedlet för den underliggande patologin som orsakade proteinuri.
 • Icke-steroida läkemedel (NSAID). Läkemedlen i denna grupp lindrar smärta, eliminerar inflammationsprocessen. Allmänna kontraindikationer för användning av NSAID - närvaron av gastrit, kolit, magsår eller 12 duodenalsår.
 • Vitaminer. Syntetiska ersättare för biologiskt aktiva substanser åtföljer återställande av immunitet, normalisering av blodcirkulationen.
 • Antihypertensiva läkemedel. Låt normalisera blodtrycksindikatorer, undvik krisutveckling och blödningsslag.

Vid njurtuberkulos ordineras administrering av läkemedel för att förhindra skrynkling av organvävnaden. Riklig utsläpp av blod under urinering (till exempel med glomerulonefrit) är en indikation för utnämning av Dicinon, Kalciumklorid, Natriumetamsylat, Aminokapronsyra. Vid hypertensiv kris ordineras patienten införandet av Dibazol, Papaverine, Magnesiumsulfat. Dessa läkemedel hjälper till att snabbt normalisera blodtrycksnivåerna..

Förebyggande

För att förhindra utvecklingen av sjukdomar som kännetecknas av mättnad av urin med protein är det nödvändigt:

 • Undvik hypotermi.
 • Skydda kroppen från eventuella skador under sport eller professionella aktiviteter.
 • Avstånd från källor till giftig eller strålningsstrålning.
 • Ta inte mediciner utan recept från läkare.
 • Kontrollera kosten, undvik närvaron av onaturliga produkter i den.
 • Utför hygienåtgärder noggrant och regelbundet.
 • Ge upp alkohol och andra dåliga vanor.

Protein i urinen är en signal om en allvarlig störning i kroppen. Det är möjligt att den har en latent form, men från detta är graden av negativ påverkan på hälsan inte mindre. För att bli av med proteinuri, eliminera det underliggande tillstånd som orsakade detta symptom. Beroende på den identifierade sjukdomen ordineras användningen av antibiotika, läkemedel mot tuberkulos, hormoner.

En liten ökning av protein i urinen är tillåten när man bär ett foster. Men med tanke på den frekventa utvecklingen av preeklampsi hos gravida kvinnor är kvinnor med proteinuri under strikt övervakning av gynekologer..Nästa Artikel
Hur man snabbt lindrar cystitis hemma